zandvoortsebunkerploeg

 AFSLUITBARE WEGVERSPERRING nr 139, ("Walzkörpersperre") met bijbehorende schuttersputten gebouwd in 1943, gelegen in het duingebied ten noorden van Zandvoort ter hoogte van strandpaal 64 als onderdeel van de Atlantikwall. De wegversperring, werd gebouwd om een passage door een duinrug onder meer voor tanks te kunnen afsluiten. Een tweede wegverspering van dit type bevindt zich in het duingebied van IJmuiden (nummer 111). Omschrijving Symmetrisch opgezette en in gewapend beton uitgevoerde afsluitbare wegversperring, bestaande uit twee landhoofden met daartussen twee langwerpige betonnen blokken met afgeronde en met staal beklede hoek die in horizontale (gesloten) dan wel verticale (geopende) positie konden worden gebracht. In de landhoofden en aan weerszijden van de afsluitbare passage bevinden zich bijbehorende schuttersputten. Waardering De afsluitbare wegversperring met bijbehorende schuttersputten is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam geworden voorbeeld van permanente verdedigingsbouw in Nederland. Van ensemblewaarde als onderdeel van de 'Atlantikwall'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
WIJ HEBBEN DE ORIGINELE BOUWTEKENING VAN DE SPERRE DEZE IS IN GROOT FORMAAT TE DOWNLOADEN KLIK HIER