zandvoortsebunkerploeg

 

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Het belangrijkste en grootste steunpunt in de waterleidingduinen ligt aan de kust aan weerszijden van het Tilanuspad. De Duitsers Noemen dit project "Stellung Zander" en in de verdediging neemt het een geheel eigen plaats in. De constructie is in handen van de Bauleittung der Luftwaffe,,., gevestigd te Aerdenhout. Men bouwt in snel tempo een groot radarcentrum met 5 radartoestellen en een enorme radiobunker van twee verdiepingen. In totaal bouwt men daar 150 bunkers, waaronder een ga­rage voor 9 wagens, diverse mitrailleurposten, geschutsopstellingen, uitkijkposten, aggregaat gebouwen. tientallen onderkomens en zelfs een varkensstal. Onder andere in de zeereep staat een aantal bunkers door een loopgravenstelsel met elkaar in verbinding. Op het strand zijn versperringen aangebracht die bij eb zichtbaar zijn, maar bij vloed juist onder het wateroppervlak liggen, zodat bij een invasie de
landings boten  hierop stuk zullen lopen. 11 Laag in de zeereep gebouwd.bestrijk een 5 cm ''Küstenwache-Kanone (KWK) een belangrijk deel van het strand. 
Een dubbele draadversperring slingert zich grillig tioor het landschap, loopt door duinpannen en over heuvels en vormt de grens van de Zander­stelling. Aan de buitenkant van de draadhindernissen liggen rondom dichte mijnenvelden, waar ook het strand rijk mee is bedeeld. De Zanderstelling wordt bemand door onderdelen die los staan van de gere­gelde bezettingsmacht van Zandvoort. Speciale troepen van de Luftwaff'e bedienen de moderne technische apparatuur van het nog jonge radar­wapen"